การขนส่งระหว่างประเทศทั่วโลก

Marquis Logistics เป็นตัวแทนจัดส่งสินค้าครบวงจรไปทั่ว
โลก โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและบริการลูกค้าด้วยมุมมองที่มีศักยภาพของเรา

ระบบการขนส่งที่หลากหลาย และเชื่อถือได้ของเรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจของท่าน ในขณะที่การจัดการพิธีการศุลกากรของเราจะช่วยสนับสนุนการจัดส่งอย่างราบรื่น

สำนักงานในประเทศไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในเอเชีย เป้าหมายทางธุรกิจของเราคือการบรรลุการจัดการกระบวนการขนส่งที่ราบรื่น สำหรับลูกค้าของเราทั่วทุกมุมโลก

CA Sea Freight 2

การขนส่งทางทะเล

ผู้เชี่ยวชาญของ Marquis Logistics จะจัดหาเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการธุรกิจของท่าน ทั้งในรูปแบบการขนส่งทางทะเลประเภทไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และการขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) ไปยังจุดหมายและสถานที่ต่างๆทั่วโลก ด้วยความถูกต้องของข้อมูลสินค้า จนถึงการจัดส่งถึงที่หมาย ให้คุณอุ่นใจในบริการ

อัตราค่าขนส่งของเราเป็นราคาที่แข่งขันได้ในธุรกิจ อีกทั้งเป็นอัตราที่รองรับทุกขนาดของธุรกิจท่าน

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่จนไปถึงขนาดเล็ก เราให้บริการตามความต้องการลูกค้าเฉพาะบุคคล

ด้วยประสบการณ์ของการจัดการการขนส่งสินค้าที่สำคัญมาแล้วทั่วโลก

การขนส่งทางอากาศ

แผนกการขนส่งทางอากาศที่เชื่อถือได้ของทางบริษัทฯ ตอบสนองความต้องของท่านด้วยความรวดเร็ว มั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ต้องการ

ทีมงานที่ทุ่มเทของเราจะสนับสนุนทุกความต้องการเฉพาะของลูกค้า แนะนำวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเส้นทางขนส่งที่ปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายจากต้นทางจนถึงปลายทาง

Busy day at the airport. Preparation of the airplane before flight.
Businesswoman wearing headset working actively in office . Call center, telemarketing, customer support agent provide service on telephone video conference call.

พิธีการทางศุลกากร

ทีมสนับสนุนที่มีประสบการณ์ของเราช่วยให้นำแนะนำแก่ลูกค้าเรื่องข้อกำหนดศุลกากร จัดการขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนนี้ของลูกค้าจะไม่เกิดความล่าช้า ไม่มีข้อผิดพลาด และขั้นตอนที่ไม่คาดคิด

Marquis Logisticsไม่เคยหยุดนิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า และพัฒนาการบริการที่เต็มรูปแบบของพิธีการศุลกากรทั้งไปและกลับ เพื่อให้กระบวนการไหลลื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบการขนส่ง

บริษัทของเรามีบริการขนส่งการที่ครอบคลุมการกระจายสินค้า เช่นรถพ่วง รถกระบะ รถบรรทุก และรถตู้ขนส่ง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยตรงจากโรงงานผลิตสินค้า หรือจะเป็นคลังสินค้า

ไม่ว่าจุดรับส่งสินค้าที่จะอยู่ ณ ที่ใดการบริการของทางบริษัทฯสามารถปรับการบริการให้เข้าถึง ได้ตามที่ท่านต้องการเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในธุรกิจท่าน

ทีมงานมืออาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกของเรา ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์

จะจัดการบริหารห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจท่าน ตั้งแต่ต้นทางจนไปถึงปลายทางได้อย่างไร้รอยต่อ  สนับสนุนธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจของท่าน

Cargo Container Truck Parked Loading at Dock Warehouse. Cargo Sh

อะไรทำให้เราแตกต่าง?

ทำงานร่วมกันระดับประเทศ และทั่วโลก

เราเชื่อว่าลูกค้าของเราทุกคน ควรต้องได้รับการเข้าถึง บริการจาก

ทีมงานที่มี

ความรู้ประสบการณ์ของเรา

ร่วมกับเครือข่ายที่คอยสนับสนุนในระดับโลก จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

โลจิสติกส์ส่วนบุคคล
ในระดับโลก

การจดั ส่งสินคา้ ส่วนบุคคล
เราใหค้ วามใส่ใจทุกๆการจดั ส่ง
ในระดบั เดียวกนั ไม่วา่ คุณจะอยใู่ นธุรกิจ
SME หรือแบรนดร์ ะดบั โลก
คุณจะไดร้ ับบริการทีDเชืDอถือได้
ในระดบั สูง

ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

ทุกสิ่งที่เราดำเนินการ มุ่งสู่การทำให้ลูกค้าของเรามีผลกำไรมากขึ้น สามารถแข่งขันได้ และประสบความสำเร็จ เราช่วยดูแลธุรกิจของ

คุณทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน

บริการที่ดีเยี่ยม - ทุกครั้ง

เราพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันทีท่วงที และวิธีการบริการที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก สำหรับลูกค้าทุกคน พร้อมเครือข่ายที่กว้างขวางทั่ว

โลก กับเครือข่ายท้องถิ่นที่มีเชี่ยวชาญในพื้นที่ ทำให้เราสามารถอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อมต่อได้ทั่วโลก และเป็นบริการโลจิสติกส์ทั่โลกที่คุ้มค่าทางธุรกิจคุณ

บริการทั่วโลก ระดับประเทศ ระดบั ทอ้ งถิ1น

ด้วยสำนักงานของเราในประเทศต่างๆทั่วโลก และเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติด้านการขนส่งสินค้า เราพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าของคุณไปที่ใด เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการ อย่างราบรื่นทั่วโลก

ค้นหาสำนักงานที่ใกล้คุณ และติดต่อเรา

UK

United Kingdom

London Heathrow Airport

Manchester Airport

+44 161 672 5353

Netherlands

Netherlands

Amsterdam Airport

Rotterdam Port

Canada

Thailand

Phillippines

คุณกำลังมองหาพันธมิตร ด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อถือได้อยู่ใช่ไหม

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก คุณจะพอใจกับบริการที่เชื่อมต่ออย่างราบรื่น โดยเรามีการประสานการทำงานกับบริการระดับท้องถิ่นที่มีความรู้ ร่วมกับเครือข่ายการสนับสนุนที่เชื่อถือได้ทั่วโลก

"*" indicates required fields

Your Name*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

MARQUIS ประเทศไทย เป็นสมาชิกที่ภาคภูมิใจของ

2021-CARVRE-SEVEN-logo-TP300
logo-affinityalliance
Inter connex